All Door Manufacturers in Sarajevo

  •  

    DzekoKomerc

    Džeko komerc d.o.o Proizvodnja i prodaja vrata, prozora i ogrjevnih briketa. Lokacije: 1. Špionica Maloprodaja: kontakt telefon: 035/951-384 Veleprodaja: kontakt Telefon: 035/951-384 Proizvodnja Adresa: magistralni put Tuzla-Orašje 2.Srebrenik Maloprodaja: Ul. Mehmeda Ramića b.b. Kontakt telefon: 035/644-949 Dodatni kontakt telefoni: Džemal: 061/295-333 Ahmet: 061/710-490 Osim ugodnog boravka zahtjevi modernog čovjeka su Read more [...]